Praca na wysokości a bezpieczeństwo pracownika

Praca na wysokości jest zaliczana przez ustawodawcę do prac szczególnie niebezpiecznych. Jej wykonywanie w przypadku braku odpowiednich zabezpieczeń naraża pracownika na wypadnięcie i upadek z wysokości, których skutkiem może być zagrożenie dla zdrowia a nawet życia pracownika. Dowiedz się jak powinna wyglądać organizacja tego rodzaju pracy oraz jakie są metody zabezpieczania pracy na wysokości.

Czym jest praca na wysokości?

Z pracą na wysokości będziemy mieli do czynienia w każdej sytuacji gdy praca jest wykonywana na powierzchni znajdującej się powyżej 1 metra od poziomu gruntu (posadzki) a miejsce to jest niezabezpieczone i nieosłonięte żadnymi stałymi konstrukcjami, które mogłyby zapobiec przez wypadnięciem i upadkiem pracownika z wysokości. Innymi słowi jeżeli pracownik pracuje na rusztowaniu, maszynie bądź innego rodzaju urządzeniu znajdującym się powyżej 1 metra od posadzki to wówczas będziemy mieli z pracą na wysokości. Miejsce to nie może być osłonięte ze wszystkich stron pełnymi lub oszklonymi ścianami ani jakimikolwiek stabilnymi konstrukcjami mogącymi chronić pracownika przed wypadnięciem i upadkiem.

Przygotowanie pracownika do podjęcia pracy na wysokości

Pracę na wysokości może podjąć wyłącznie pracownik, który posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz ukończył 18 lat. Przed powierzeniem pracownikowi wykonywania zadań na wysokości  należy go zapoznać z ryzykiem zawodowym wynikającym z czynności, które podejmie, przepisami BHP, protokołem bezpieczeństwa oraz dokładnie omówić kolejność wykonywania zadań. Trzeba przeprowadzić rzetelną analizę istniejących zagrożeń, dokładnie sprawdzić stan techniczny konstrukcji wysokościowej, dokonać oceny ryzyka przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji danego pracownika. Pracownik musi zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej i przeszkolony w celu ich prawidłowego stosowania.

Sprawdź systemy zabezpieczeń pracy na wysokości – https://keesafety.pl/

Praca na wysokości – zabezpieczenia pracownika

Są różne metody zabezpieczenia pracy na wysokości, lecz do najbardziej powszechnych środków chroniących pracownika przed upadkiem należy zaliczyć: uprzęże w postaci szelek bezpieczeństwa, podsystemy łącząco – amortyzujące oraz punkty zakotwienia.

Szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości

Uprzęże (szelki bezpieczeństwa) składają się z taśm oraz klamer regulacyjnych. Są zaopatrzone w jeden lub dwa punkty, które służą do odpowiedniego przypięcia systemu amortyzującego. Jeden z nich umieszczony jest na plecach a drugi w okolicach mostka. Szelki mogą posiadać dodatkowe wyposażenie w postaci pasa, który służy do pracy w podparciu oraz punktu do pracy technikami linowymi.

Podsystemy łącząco – amortyzujące do pracy na wysokości

Podsystemy składają się ze specjalnych zatrzaśników, linek bezpieczeństwa nieprzekraczającej wraz z zatrzaśnikiem i systemem amortyzującym  długości 2 metrów, amortyzatorów, lin z urządzeniami samoczaciskowymi oraz urządzeń samohamownych.

Punkty zakotwienia do pracy na wysokości

Mocuje się w nich systemy łącząco – amortyzujące. Są umieszczane nad głową pracownika.  Muszą cechować się odpowiednią wytrzymałością aby zapewnić odpowiednią asekurację zarówno w miejscu pracy jak i podczas dojścia do tego miejsca.

Pozostałe metody zabezpieczenia pracy na wysokości

Istotne znaczenie odgrywają również zabezpieczenia przeciwurazowe pracownika, do których należy głównie zaliczyć wysokiej jakości hełmy ochronne najczęściej z dodatkową wkładką amortyzującą uderzenia boczne i skutecznie zabezpieczają pracownika przed grożnymi następstwami tych uderzeń.

Dodaj do zakładek Link.